stan Husky Flare

3D rotace stanu vytvořeného z 24 snímkůVirtuální 3D rotace výrobku

Tato vysoce efektní technika je specialitou našeho ateliéru. Předmět se nejdříve nafotí na 16 -72 fotografií, dle požadavků na finální kvalitu rotace. Z nich následně v počítači dokážeme vytvořit výslednou 3d prezentaci. Vždy je třeba zvolit optimální velikosti finálního obrazu. Platí zde jednoduché pravidlo - z čím více snímků se 3d obraz skládá, tím plynulejšího pohybu lze docílit. Bohužel tím zárověn roste i objem dat, potřebných ke ztažení. Rozumným kompromisem je 16-36 fotografií, velikost finálního obrazu cca 400x400 px. Velikost takového souboru je obvykle  0,5 -1MB, což zajistí plynulou prohlídku vaší virtuální www prezentace. Pro potřeby kvalitní 3d prezentace na veletrzích, dokážeme vytvořit tuto rotaci i v HD kvalitě.

Orientační cena

Cena 3d fotografie je úměrná  požadované kvalitě výstupní prezentace. Cenu nejvíce ovlivní typ objektu, počet požadovaných snímků na rotaci a celková náročnost postprodukčních úprav. Ceny již od 2.000 Kč za objekt. V ceně jsou zahrnuty i všechny ořezané zdrojové fotografie objektu v TIF kvalitě vhodné pro tisk.
Zdeněk Kouřil

Zdeněk Kouřil
zdenek@code01.cz
+420 777 090 504